• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2018.

A 027/2 hrsz-ú termőföld ingatlan, mezőgazdasági haszonbérlet keretei között történő hasznosításáról

határozat szám: 39/2018 (04.24.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabon Lajos vadnai lakos ajánlatát a 027/2 hrsz-ú ingatlan mezőgazdasági haszonbérleti szerződés kereti közötti hasznosítására elfogadja.
A képviselő-testület a bérleti díj mértékét 15.000 Ft/év összegben állapítja meg. A haszonbérlet időtartama: 3 gazdasági év.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előhaszonbérleti jog gyakorlására vonatkozó hirdetményes közzétételi eljárást követően, a haszonbérleti szerződés megkötésére.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen