• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2018.

ATOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002 – „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért” - Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energiahatékonyság-központú fejlesztése – építési beruházás közbeszerzési eljárásának megindításához a meghívandó gazdasági szereplők személyéről, a közbeszerzési eljárás megindításáról

határozat szám: 36/2018 (04.24.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti, nyílt eljárással lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról dönt, a
a.) TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002 – „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért” - Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energiahatékonyság-központú fejlesztése építési beruházás megvalósítása érdekében.
A képviselő-testület nyilatkozza, hogy a közbeszerzéssel érintett beruházás anyagi fedezete rendelkezésre áll.
2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. határozati pont szerinti eljárásban, ajánlattevőként az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg:
1. Juhász László e.v.
3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 56. sz.

2. DRAGON 2003 Bt.
3300 Eger, Kallómalom u. 66. 1. em. 3.

3., Győrfi Gábor Egyéni Vállalkozó
3645 Mályinka Lillafüredi út.26.

4. TENGELY-KÖZMÜ Kft.
3300 Eger, Kőlyuktető 0715/3.hrsz.

5. B-MAX GÁZ Bt.
3780 Edelény, Kossuth utca 7

Az ajánlattételi felhívások megküldéséről a polgármester gondoskodjon.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen