• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2018.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (belterületi utak, járdák, hidak felújítása) támogatására irányuló igény benyújtásáról

határozat szám: 33/2018 (04.24.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter közös pályázati kiírására a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont c) pont (belterületi utak, járdák, hidak felújítása) szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázatot nyújt be, a Vadna 246.;309/2. és a 309/1 hrsz. alatti, kivett közút művelési ágú ingatlanok felújítására.
A fejlesztés összköltsége: 14.932.937 Ft
Igényelt támogatás: 11.199.703 Ft
Saját forrás: 3.733.234 Ft
2. Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat megvalósításához szükséges 25%-os mértékű saját forrást – 3.733.234 Ft-ot - a 2018.évi költségvetés terhére biztosítja.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen