• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2018.

Önkormányzati tulajdonú építési telek (326/51.hrsz.) iránti vásárlási igény elbírálásáról

határozat szám: 29/2018 (03.20.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában álló Vadna 326/51. hrsz-ú, 1147 m2 területű, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlant, 2.500 Ft/m2 , vagyis 2.867.500 Ft vételáron értékesti Merényi Andrea, Vadna István király u.4. sz. alatti lakos (továbbiakban: vevő) részére.
A képviselő-testület a vevő részére a vételár megfizetésére az alábbi részletfizetési kedvezményt biztosítja:
1. részlet: 290.000 Ft, mely összeg foglalóként is szolgál, 15 napon belül;
2. részlet: 1.577.500 Ft, 2018. december 31-ig;
3. részlet: 1.000.000 Ft, 2019. 12.31-ig.
A tulajdonjog átvezetése és az ingatlan birtokba vétele csak a vételár maradéktalan kifizetésével, az erről szóló önkormányzati igazolás alapján lehetséges.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen