• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2018.

Az étkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról.

határozat szám: 23/2018 (03.20.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Szt. 62.§ (1) bekezdése alapján biztosított étkeztetés, 2018. évre érvényes, szolgáltatási önköltségét 829 Ft/ételadag összegben állapítja meg.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen