• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2018.

A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról

határozat szám: 22/2018 (03.20.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyvt. 21/A.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján biztosított gyermekétkeztetés 2018. évre érvényes szolgáltatási önköltségét 929 Ft/ételadag összegben állapítja meg.

felelős: polgármester, mb. intézményvezető
határidő: értelemszerűen