• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2018.

A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról

határozat szám: 14/2018 (02.13.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását, a jkv. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás elfogadásával, jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen