• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

Vadna Község Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról

határozat szám: 97/2017 (12.22.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV törvény alapján a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 50/2017.(V.30.) határozata szerinti partnerek, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztés stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerint - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Építész Kamara, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Aggteleki/Bükki Nemzeti Park Igazgatósága és a kulturális örökség védelméért felelős miniszter véleményének kikérésével - megtárgyalta a „ Vadna Településképi Arculati Kézikönyve” című dokumentumot és azt a határozat mellékleteként jóváhagyólag elfogadja.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen