• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásra.

határozat szám: 91/2017 (11.20.)

hatályos

1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 68/2017.(IX.05.) határozatával meghirdetett, a Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló pályázata eredménytelensége esetén - amennyiben a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben (2017. november 30-ig) pályázat nem érkezik be a képviselő-testülethez – a nyilvános pályázati eljárás megismétlésére irányuló eljárás megindítására, a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza, az alábbiak szerint:
1.1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 20/B. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Kjt.20/B §-a alapján, ismételten nyilvános pályázatot hirdet, a határozat melléklete szerinti feltételekkel, a Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére.
A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.
2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló pályázata eredménytelensége esetén, 2018. január 1-jétől, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B §-a szerinti pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig – előreláthatólag 2018. április 30-ig - a Vadna Községi Konyha (3636 Vadna, Kassai u.38.) vezetői teendőinek ellátásával megbízza a költségvetési szerv alkalmazásában álló, Oroszné Várady Enikő élelmezésvezetőt, közalkalmazottat.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen