• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

A község belterületi határát jelző tábla elhelyezésének, a 26-os főút forgalmi rendje megváltoztatásának kezdeményezéséről.

határozat szám: 9/2017 (01.18.)

hatályos

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település belterületén áthaladó, 26-os főút forgalmi rendjének - gyalogosátkelőhely létesítése, a község belterületi határát jelző közlekedési táblák áthelyezése vagy sebességkorlátozás bevezetése – megváltoztatását kezdeményezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyben szükséges intézkedések megtételére.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen