• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

A településképi arculati kézikönyv és településkép védelmi rendelet partnerségi egyeztetésre,véleményezésre bocsáthatóságáról.

határozat szám: 84/2017 (11.20.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településképi arculati kézikönyv tervezetét és településkép védelmi rendelet-tervezetet megismerte, azokat partnerségi egyeztetés és az államigazgatási szervek részvételével történő véleményezés lefolytatására alkalmasnak tartja azzal, hogy a településkép védelmi rendelet-tervezetet átdolgozása megfontolandó a településkép érvényesítési eszközök alkalmazása szemszögéből.
A partnerségi egyeztetés 58/2017.(V.30.) határozat szerinti lefolytatásáról és a tervezetek államigazgatási szervek részére, véleményezés céljára történő megküldéséről a polgármester gondoskodjon.

felelős: polgármester
határidő: 8 napon belül, folymatosan