• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

Családi bölcsődei ellátás megszervezéséről

határozat szám: 79/2017 (11.07.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai közbevelési feladatellátás átalakításával, a Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda Vadnai Tagóvodája feladatellátási helyen, családi bölcsődei ellátás megszervezéséről dönt, 2018. szeptember 1-jéről.
Az ellátás beindításához szükséges feladatok, előzetes egyeztetések, hatósági hizzájárulások beszerzésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen