• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

Adásvételi ajánlat elbírálásáról.

határozat szám: 78/2017 (11.08.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Novák Lenke miskolci lakos megkeresését megismerve, melyben a tulajdonát képező, Vadna 100/10 hrsz. alatti, természetben az Arany János úton található, 783 m2 területű ingatlan önkormányzat általi megvásárlására tett ajánlatot, úgy dönt, hogy az ingatlan tulajdonjogát – annak későbbi hasznosíthatóságát korlátozó műszaki paraméterei miatt – nem kívánja adásvétel keretei között megszerezni.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen