• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

Önkormányzati tulajdonú ingatlan, közterület igénybevételéhez tulajdonosi hozzájárulásról

határozat szám: 73/2017 (09.05.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat képviselő-testülete, mint Vadna község belterületén található Szent István király utca, Mátyás király utca és Árpád fejedelem utca közutak tulajdonosa, hozzájárul ahhoz, hogy Vörös Sándor Vadna Árpád fejedelem utca 6. sz. alatti lakos, a fenti ingatlanokat igénybe vegye, a Szent István király utca - Mátyás király utca, valamint Mátyás király utca és az Árpád fejedelem utca kereszteződéseiben, a nevezett tulajdonában lévő, levendula-ültetvényhez útbaigazító 1-1 db 75 cm x 25 cm nagyságú táblák kihelyezése során.
Vadna Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat 1.) pontja szerinti nyilatkozat megtételére, aláírására.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen