• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

Szabó József kazincbarcikai lakos részére építési telek tulajdonba adásáról szóló 68/2008.(XI.03.) határozat módosításáról

határozat szám: 70/2017 (09.05.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabó József kazincbarcikai lakos részére építési telek tulajdonba adásáról szóló 68/2008. (XI.03.) határozatát (továbbiakban: Határozat) – megállapítva azt, hogy a határozat alapján a 326/35. hrsz-ú ingatlnra vonatkozó tulajdonjog átvezetés az ingatlan-nyilvántartásban a vételár megfizetése mellet nem történt meg - az alábbiak szerint módosítja:
A Határozat 1. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az önkormányzat 1/1. tulajdonában lévő, Vadna község belterületén a 326/33. hrsz. alatt felvett, 972 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan tulajdonjogát, adásvétel keretei között Szabó József 3700 Kazincbarcika, Mátyás út 59 363. sz. alatti lakos átruházza.
A Képviselő-testület – a vételár összegének megfizetésére tekintettel – feltétlen hozzájárulását adja, a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez.
A Határozat egyéb részei változatlanul hatályban maradnak.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen