• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

Állami tulajdonú közút önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezéséről.

határozat szám: 7/2017 (01.18.)

hatályos

1. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete indítványozza, hogy az állami tulajdonban lévő 25302 jelű országos közút vagyonkezelője a közút közlekedésről szóló 1988. évi I. tv.32.§ (3) bekezdése szerint kezdeményezze a közlekedési hatóságnál az országos közút helyi közúttá történő átminősítését.
2. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állami tulajdonban lévő 25302 jelű országos közút helyi közúttá történő átminősítése esetén kezdeményezi annak térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását.
3. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat részéről az eljárásban közreműködő személynek kijelöli Bencze Péter polgármestert.
4. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Vadna község Önkormányzata hatályos rendezési tervvel és helyi építési szabályzattal nem rendelkezik, így az eljárás során, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) hatályos előírásait kell figyelembe venni, mivel

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen