• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

Bencze Péter polgármester, 35 éves jubileumi jutalomra való jogosultságának megállapításáról.

határozat szám: 69/2017 (09.05.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bencze Péter főállású polgármester 35 éves jubileumi jutalomra való jogosultságát 2017. szeptember 13. napján megállapítja, s részére jubileumi jutalom jogcímén, 4 havi illetményének megfelelő nagyságú összeget, 1.595.600 Ft-ot állapít meg.
A jubileumi jutalom folyósításáról a jegyző gondoskodjon.

felelős: alpolgármester, jegyző
határidő: 2017. szeptember 13.