• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról, a pályázat ismételt kiírásáról

határozat szám: 68/2017 (09.05.)

hatályos

1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja a 37/2017.(IV.25.) határozatával meghirdetett, a Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló pályázata eredménytelenségét, mivel a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben pályázat nem érkezett a képviselő-testülethez.
2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 20/B. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Kjt.20/B §-a alapján, ismételten nyilvános pályázatot hirdet, a határozat melléklete szerinti feltételekkel, a Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére.
A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.
3. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vadna Községi Konyha (3636 Vadna, Kassai u.38.) 2017. szeptember 1-jétől, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B §-a szerinti pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig – előreláthatólag 2017. december 31-ig - a vezetői teendők ellátásával megbízza a költségvetési szerv alkalmazásában álló, Oroszné Várady Enikő élelmezésvezetőt, közalkalmazottat.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen