• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

A Vadna Községi Konyha 2017. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról.

határozat szám: 66/2017 (09.05.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához való csatlakozást jóváhagyja.
Az ösztöndíjpályázati rendszerre vonatkozó általános szerződési feltételeket ismeri és elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az általános szerződési feltételekben foglaltak szerint jár el.

felelős: polgármester
határidő: azonnal, értelemszerűen