• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről.

határozat szám: 62/2017 (08.22.)

hatályos

1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter pályázati felhívása alapján, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására
168 m3 kemény lombos fa fajtájú tűzifa-támogatáshoz kapcsolódó támogatás igényt nyújt be.
Az önkormányzat a támogatás felhasználásához 213.360 Ft önrészt vállal, költségvetése terhére.
2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy pályázati felhívásban foglaltak szerint a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
3. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a belügyminiszter pályázati felhívása szerinti igénylési feltételeket megismerte, elfogadja, támogatási igényét annak alapján nyújtja be.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen