• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

„A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP-5.3.1-16)” elnevezésű pályázati felhívásra, konzorcium keretein belüli támogatási kérelem benyújtásáról.

határozat szám: 61/2017 (06.28.)

hatályos

1. Vadna község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP-5.3.1-16)” pályázati felhívásra” támogatási kérelem benyújtásával konzorciumi keretek között, Sajókaza Sajóivánka, Hét, Sajóvelezd, Sajónémeti önkormányzataival és a Sajómenti Civilek Egyesületével együttműködve, egyetért.
A projekt címe: Közösségfejlesztő programok megvalósítása a Sajómenti Civilek Egyesületében
2. Vadna község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti támogatási kérelem benyújtására és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt cél közös együttműködéssel történő megvalósítására irányuló konzorciumi együttműködési megállapodást, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.
3. Vadna község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelem benyújtásához szükséges intézkedéseket, valamint a Felhívásban előírt, a kérelem benyújtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen