• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

A TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002 azonosító számú a „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért” pályázati támogatás terhére megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok elbírálásáról.

határozat szám: 59/2017 (07.04.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002 azonosító számú a „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért”- pályázati támogatás terhére megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatok ellátására, a projektmenedzsmenti tevékenység ellátásával a KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft-t (3780 Edelény, Borsodi út 2.) bízza meg, , bruttó: 749.935 Ft összegű megbízási díjon.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen