• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 „Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában” pályázati támogatás terhére elszámolható projekt-előkészítési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyásáról.

határozat szám: 56/2017 (06.28.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 „Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában”- pályázati támogatás terhére megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatok ellátására, a projektmenedzsmenti tevékenység ellátásával a KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft-t (3780 Edelény, Borsodi út 2.) bízza meg, , bruttó: 1.407.160 Ft összegű megbízási díjon.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen