• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére irányuló pályázattal kapcsolatos döntésekről.

határozat szám: 55/2017 (06.28.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Vidékfejlesztési Program keretében a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázati felhívásra támogatási kérelmet kíván benyújtani konzorciumban az alábbi települések önkormányzataival: Nagybarca község Önkormányzata és Bánhorváti község Önkormányzata; a konzorciumvezetőt - Bánhorváti község polgármesterét, Földi István - bízza meg a támogatási kérelem benyújtásával.
A támogatási kérelem az alábbi fejlesztés(ek)re pályázik:
célterület esetén Önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak stabilizálására, alépítményének és szilárd burkolatának kialakítására az alábbi helyrajzi számú ingatlan: 030 hrsz.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a projektjavaslat előkészítéséhez szükséges intézkedéseket megtegye.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen