• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról

határozat szám: 53/2017 (..)

hatályos

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – által, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény ( a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 4. a) pontja szerint meghirdetett közművelődési érdekeltségnövelő pályázati felhívásra, támogatási igényt nyújt be.
Az önkormányzat képviselő-testülete a pályázat megvalósításához, a 2017. évi költségvetésében, a „ 082 092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” kormányzati funkción 200.000 Ft saját forrást biztosít.
A pályázat benyújtására a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen