• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról

határozat szám: 52/2017 (05.30.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás, társulási megállapodásának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást, a jkv. melléklete szerint jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen