• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak megállapításáról

határozat szám: 50/2017 (05.30.)

hatályos

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a településképi arculati kézikönyv és településkép-védelmi dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során eljárások – jelen határozat mellékleteként - a partnerségi egyeztetés szabályait, mely szabályokat alkalmazni kell a településfejlesztési koncepció, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településkép-védelmi dokumentumok készítése vagy módosítása során történő véleményezési eljárások lefolytatásakor.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen