• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére pályázat konzorcium keretein belüli benyújtásáról.

határozat szám: 5/2017 (01.18.)

hatályos

1. Vadna község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére pályázati felhívásra támogatási kérelmet kíván benyújtani, konzorciumi keretek között, Nagybarca és Bánhorváti község Önkormányzataival együttműködve, külterületi utak felújítására.
2. A pályázat összköltsége:104.874.777,- Ft.
Igényelhető támogatás: 89.143.560.- Ft.
A pályázathoz szükséges (a 3 önkormányzat által biztosítandó) saját forrás: 15.731.217.- Ft
Vadna község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az igényelt támogatás elnyerése esetén a szükséges saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti.
3. Vadna község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti támogatási kérelem benyújtására és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt cél közös együttműködéssel történő megvalósítására irányuló konzorciumi együttműködési megállapodást jóváhagyja.
4. Vadna község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelem benyújtásához szükséges intézkedéseket, valamint a Felhívásban előírt, a kérelem benyújtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen