• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

A Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet-tervezet elkészítésére irányuló megbízás adásáról

határozat szám: 49/2017 (05.30.)

hatályos

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 16.§ (2) bekezdésében foglaltakra, Vadna község Településképi Arculati Kézikönyve és a településképi rendelet-tervezet elkészítését, a tervezési ajánlatban foglaltak szerint, a legkedvezőbb tervezési ajánlatot tevő megrendeli Gergely Péter okl. településtervező mérnöktől (3535 Miskolc, Bartók Béla u. 58.) 1.000.000.-Ft összegért, mely összeg az általános forgalmi adót tartalmazza.
A Képviselő-testület a fenti összegre a szükséges előirányzatot, a költségvetési fedezetet a 2017. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen