• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról

határozat szám: 42/2017 (04.25.)

hatályos

1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 76/2016.(XII.14.) határozatával elfogadott, a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testületével kötendő feladat-ellátási szerződés módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a feladat-ellátási szerződés 3. pontja az alábbi 3.3. ponttal egészüljön ki:
„3.3. Amennyiben az ügyeleti ellátás állami támogatása növekszik, akkor a felek jelen szerződés 3.1. pontjában meghatározott hozzájárulás összegét felülvizsgálják.”
A képviselő-testület a módosítással egységes szerkezetbe foglalt – az előterjesztés melléklete szerinti – feladat-ellátási szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó, a Statimed Kft-vel (3700 Kazincbarcika, Szeder utca 12.) kötött szerződést, 2017. március 30-i hatállyal felmondja.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen