• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

Szociális tűzifa igény benyújtásáról a Magyar Közút Nonprofit Zrt-hez.

határozat szám: 41/2017 (04.25.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felhívását a mezőgazdasági földterületek és az állami fenntartású közutak között külterületen fekvő, állami tulajdonban lévő területek tisztántartás során, közfoglalkoztatási program keretében kitermelt faanyag szociális célú tűzifaként történő kiosztására megismerte, melynek alapján, az önkormányzat igénybejelentése mellett foglalt állást.
A képviselő-testület a felhívásban foglalt feltételek maradéktalan teljesítésére kötelezettséget vállal.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen