• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

Önkormányzati tulajdonú ingatlan (1010 hrsz.; zártkert) megvásárlására vonatkozó adásvételi ajánlatról

határozat szám: 40/2017 (04.25.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kulcsár István, Sajógalgóc, Rákóczi u. 51. szám alatti lakos adás-vételi ajánlatát megismerve, az önkormányzat tulajdonát képező, Vadna 1010. hrsz. alatt felvett, zártkerti művelés alól kivett művelési ágú ingatlant, adás-vétel keretei között értékesíteni kívánja 30.000 Ft. vételáron.
Az ingatlan tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos eljárás lefolytatása és a költségek viselése a vevő feladata.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen