• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (sportfejlesztés) támogatására irányuló igény benyújtásáról

határozat szám: 38/2017 (04.25.)

hatályos

1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter közös pályázati kiírására a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázatot nyújt be, a Vadna 383 hrsz. alatti sporttelep művelési ágú ingatlan fejlesztésére, felújítására, az óvodai és szabadidős sporttevékenység feltételeinek fejlesztése érdekében.
A fejlesztés összköltsége: 21.518.643 Ft
Igényelt támogatás: 16.138.982 Ft
Saját forrás: 5.379.661 Ft
2. Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat megvalósításához szükséges 25%-os mértékű saját forrást – 5.379.661 Ft-ot - a 2017.évi költségvetés terhére biztosítja.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen