• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

Az állami tulajdonú közút önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezéséről szóló 7/2017.(I.18). határozat módosításáról

határozat szám: 35/2017 (03.28.)

hatályos

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állami tulajdonú közút önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezéséről szóló 7/2017.(I.18). határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete indítványozza, hogy az állami tulajdonban lévő 26302 jelű, Vadna 190. hrsz alatt felvett „kivett országos közút” megnevezésű ingatlan vagyonkezelője, a közút közlekedésről szóló 1988. évi I. tv.32.§ (3) bekezdése szerint kezdeményezze a közlekedési hatóságnál az országos közút helyi közúttá történő átminősítését.
2. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állami tulajdonban lévő 26302 jelű, országos közút helyi közúttá történő átminősítése esetén kezdeményezi annak térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását.
Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az állami tulajdonban lévő 26302 jelű, Vadna 190. hrsz. alatt felvett „kivett országos közút” megnevezésű földterület és útszakasz térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéhez.
Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti útszakasz, földterület átminősítésével, illetve a tulajdonjog átadás-átvételével összefüggésben felmerülő ingatlan-nyilvántartási eljárás költségeit, hatósági igazgatási szolgáltatási díjakat, illetve egyéb költségeket megfizeti.
3. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat részéről az eljárásban közreműködő személynek kijelöli Bencze Péter polgármestert. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átvétellel kapcsolatos kötelezettségvállalásra, jognyilatkozatok megtételére, szerződések aláírására.
4. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Vadna község Önkormányzata hatályos rendezési tervvel és helyi építési szabályzattal nem rendelkezik, így az eljárás során, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) hatályos előírásait kell figyelembe venni, mivel

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen