• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

Az étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról.

határozat szám: 33/2017 (03.28.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Szt. 62.§ (1) bekezdése alapján biztosított étkeztetés, 2017. évre érvényes, szolgáltatási önköltségét 1.165 Ft/ételadag összegben állapítja meg.

felelős: polgármester, jegyző, mb.intzéményvezető
határidő: