• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról.

határozat szám: 32/2017 (03.28.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyvt. 21/A.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján biztosított gyermekétkeztetés 2017. évre érvényes szolgáltatási önköltségét 1.233 Ft/ételadag összegben állapítja meg.

felelős: polgármester, jegyző, mb.intzéményvezető
határidő: