• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

Közművelődési megállapodás megkötéséről.

határozat szám: 30/2017 (02.14.)

hatályos

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Vadna Községért Alapítvánnyal – a jegyzőkönyv mellékletei szerint – megkötendő közművelődési megállapodást.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen