• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló irányuló pályázat kiírására.

határozat szám: 3/2017 (01.18.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 20/B. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Kjt.20/B §-a alapján, nyilvános pályázatot hirdet, a határozat melléklete szerinti feltételekkel, a Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére.
A munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 20.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen