• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

A Göőz Pál Művelődési Ház helyiségeinek igénybe vételéhez kapcsolódó szabályozásról és a Vadna Községi Konyha alaptevékenységtől eltérő hasznosítása során, a bérleti díj mértékének megállapításáról.

határozat szám: 28/2017 (02.14.)

hatályos

1. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vadna Községért Alapítvány szabályozását az Alapítvány használatában lévő közösségi termek és helyiségek bérbeadásáról lakossági célú használatra megismerte, azt tudomásul veszi.
2. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai konyha, alaptevékenységtől eltérő hasznosítása során a bérleti díj mértékének megállapításáról szóló 52/2015.(X.29.) határozatát hatályban tartja, azzal, hogy az óvodai konyhán, a Vadna Községi Konyhát kell érteni.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen