• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

határozat szám: 26/2017 (02.14.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bencze Péter polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervét, a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen