• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

Hurták Tiborné alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

határozat szám: 14/2017 (02.14.)

hatályos

1. Vadna község önkormányzat képviselő-testülete, Hurták Tiborné alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától 50.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
2. Vadna község önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi Hurták Tiborné alpolgármester nyilatkozatát, melynek értelmében a költségtérítése teljes összegéről – újabb nyilatkozattételig – lemond.
3. A képviselő-testület 59/2014.(X.21.) határozata hatályát veszeti.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen