• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

A Vadna Község Önkormányzatának és Várhosszúrét település Önkormányzatának együttműködésével, a határtérség turisztikai vonzerejének növelése, kulturális értékek és természeti örökségi helyszínek ismertté tétele, együttműködésének fejlesztése projekt támogatására, a „Csoda Malom – Csoda Vár” projekt megvalósítására irányuló pályázat benyújtásáról szóló 61/2016.(X.26.) határozat módosításáról

határozat szám: 10/2017 (01.18.)

hatályos

1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program pályázati felhívására Vadna Község Önkormányzatának és Várhosszúrét település Önkormányzatának együttműködésén keresztül a határtérség turisztikai vonzerejének növelése, kulturális értékek és természeti örökségi helyszínek ismertté tétele, együttműködésének fejlesztése projekt támogatására pályázatot nyújt be.
A projekt tervezett saját forrásának összege: 25.873,5 euro
A projekt tervezett – Vadna község Önkormányzatára eső - összköltsége: 517 470.-euro.
Vadna község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy projekt összköltségének 5%-át kitevő saját forrás (önerő) összegére – a pályázati felhívásban meghatározott euro-árfolyam számítási szabályok alkalmazásával – a 2017-2018. évi költségvetésében a fedezetet biztosítja.
Vadna község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a pályázati felhívás szerinti célkitűzéseket megismerte, elfogadja, támogatási igényét annak alapján nyújtja be.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések megtételére.
2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 61/2016. (X.26.) határozatát hatályon kívül helyezi.

felelős: polgármester
határidő: 2017.01.20.