• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

Bencze Péter polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

határozat szám: 1/2017 (01.18.)

hatályos

1. Vadna község önkormányzatának Képviselő-testülete Bencze Péter polgármester illetményét 2017. január 1. napjától 398.900.-Ft/hó összegben állapítja meg.
2. Vadna község önkormányzatának Képviselő-testülete Bencze Péter polgármester költségtérítésének összegét, az illetménye 15%-ának megfelelő, 59.835.-Ft/hó összegben állapítja meg, 2017. január 1. napjától.
3. Vadna község önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 87/2016. (12.08) határozatát, 2017. január 1. napjával.

felelős: jegyző
határidő: értelemszerűen