• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2016.

A szünidei étkeztetésről

határozat szám: 9/2016 (02.09.)

hatályos

1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C § (1) bek a.) pontja szerinti jogosultaknak biztosítja a szünidei étkeztetést.
2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szünidei étkeztetést a fenntartásában üzemelő Óvodai Konyhán keresztül elvitellel biztosítja.
3. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az évközi szüneteken túlmenően, a szünidei étkeztetést az iskolai nyári szünetben és az erre az időtartamra eső óvodai zárvatartási napokon 43 munkanap időtartamban biztosítja.
4. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szünidei étkeztetés zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a szükséges munka- és feladatellátás szervezési intézkedések meghozatalára.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen