• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2016.

Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2016. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról.

határozat szám: 8/2016 (02.09.)

hatályos

1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési rendeletében az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásra a költségvetési fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:
a.) Az óvodai konyhán foglalkoztatott közalkalmazott részére , napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) igénybe vételéhez való hozzájárulás, az étkezési napokon. (napi térítési díj összege: 413 Ft). Amennyiben az étkezési napok számát figyelembe véve, az étkezés eves térítési díjának összege nem éri el a 96.000 Ft-ot, a különbözet Erzsébet utalvány formájában kerül biztosításra.
b.) Egyéb közalkalmazottak részére 8.000 Ft/hó összegű Erzsébet utalvány juttatás biztosítása.
2. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az alkalmazásában álló közalkalmazottak részére, 50.000 Ft/fő összegű ruházati költségtérítés juttatás folyósítására fedezetet biztosít a 2016. évi költségvetési rendeletében.
A ruházati költségtérítés kifizetésére 2016. június hónapban kerül sor.

3. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az alkalmazásában álló közalkalmazottak részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 79/A § (2) bekezdése alapján, 2016. évre, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 1.000 Ft/hó mértékű átalányösszegű, bankszámla-hozzájárulást állapít meg.
A bankszámla-hozzájárulási átalányösszeg kifizetésére egy összegben 2016. december hónapban kerül sor.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen