• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2016.

A polgármester jutalmazásáról

határozat szám: 79/2016 (12.07.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, hogy Bencze Péter polgármestert a 2016. évben végzett eredményes munkája elismeréséül, egy havi illetményének megfelelő összegű bruttó 299.200 Ft jutalomban részesíti.
A jutalom kifizetésének fedezete a tárgyévi költségvetésben rendelkezésre áll.
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki Bencze Péter polgármesternek Vadna községért végzett eredményes munkájáért.

felelős: polgármester
határidő: 2016.12.20-ig