• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2016.

A Vadnai Községi Konyha költségvetési szerv vezetői feladatainak ellátásra vonatkozó megbízásról.

határozat szám: 71/2016 (12.07.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vadnai Községi Konyha (3636 Vadna, Kassai u.38.) költségvetési szerv létrejöttének időpontjával, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B §-a szerinti pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig – 2017. április 30-ig - a vezetői teendők ellátásával megbízza a költségvetési szerv alkalmazásába kerülő, Oroszné Várady Enikő élelmezésvezetőt, közalkalmazottat.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen