• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2016.

Szándéknyilatkozat foglalkoztatási paktumban való részvételről

határozat szám: 63/2016 (10.26.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-5.1.2-15 kódszámú, a helyi foglalkoztatási együttműködésekre vonatkozó felhívás alapján, a térség emberi erőforrásainak fejlesztése, a foglalkoztatás ösztönzése és a társadalmi együttműködések támogatása érdekében csatlakozni kíván a Forró Község Önkormányzata - mint konzorcium vezető - által beadásra kerülő, „Helyi foglalkoztatási együttműködések a Közép-Borsodi térségben” pályázathoz, annak érdekében, hogy a térségi munkaerőpiac bővüljön, az egyes célcsoportok képzése megvalósuljon, a foglalkoztatási programok teljesüljenek.
A szándéknyilatkozattal a csatlakozó önkormányzat elő kívánja segíteni az Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulását.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz kapcsolódó dokumentációk aláírására.

felelős: polgármester
határidő: azonnal