• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2016.

A Vadna 100/10 hrsz-ú ingatlanra fennálló, beépítési kötelezettség törléséről

határozat szám: 60/2016 (09.13.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Vadna 100/10 hrsz. alatt felvett 783 m2 területű, beépítetlen terület művelési ágú megnevezésű ingatlanra fennálló, Vadna Község Önkormányzat javára szóló beépítési kötelezettség törléséhez hozzájárul.
A képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 30/2016.(IV.26.) határozatát.

felelős: polgármester
határidő: azonnal