• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2016.

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet-tervezet elfogadásáról, véleményezésre küldéséről

határozat szám: 59/2016 (09.13.)

hatályos

1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya 2016. augusztus 19-i keltezésű, BO/13/8064-41/2014 ügyiratszámú törvényességi felhívását megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.
2. Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és figyelemmel az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltakra úgy határoz, hogy az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet-tervezetet elfogadja.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetre vonatkozóan a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI Budapest, Nagyvárad tér 2.) véleményének beszerzéséről gondoskodjon.

felelős: jegyző
határidő: azonnal